Το Facebook group των Ελλήνων bloggers

link

Επίσης ίσως να ενδιαφέρει και το group του OpenCoffee (εγώ βρίσκομαι μάλλον πολύ μακριά για να συμμετέχω!).

Leave a Reply